Sluta SÄLJA bli KÖPBAR

Sluta SÄLJA bli KÖPBAR

Britt-Marie Ahrnell och Rolf Edman Uppsala Publishing House (Liber) 2008 Slut på förlaget. Kommer snart för beställning som e-bok eller print on demand.

Nya trender och inköpsmönster gör det allt svårare att sälja med de gamla metoderna.

Numera kan ett företags säljare göra allting rätt – men kunden kan ändå inte köpa dess tjänster! I den här boken vill vi peka på allt det som numera krävs utöver sedvanlig säljteknik; dvs att förstå hur kunden köper och anpassa sig till det.

Vi menar att den gamla konsten att sälja måste ersättas av konsten att vara köpbar. Därför låter vi också kunden komma till tals och ge sin syn på hur god försäljning bör gå till.

Den här boken fyller ett stort tomrum. Den hjälper oss att med inlevelse förstå hur kunder resonerar… en mycket insiktsfull och välskriven bok.” Björn Axelsson, professor i inköp, Handelshögskolan.