Skip to content

Paketering

Paketering

En fysisk produkt är lätt att se och ta på. Den brukar ha bytesrätt och gå att få pröva på. Som kund får man en rimlig uppfattning om vad man köper och en rimlig trygghet om det blir fel.

Med tjänster är det svårare. De är osynliga i förväg, skapas när de köps/konsumeras och kan inte lämnas tillbaka. Då är det svårt att vara kund och känna trygghet i köpet.

För att göra tjänsten mer konkret och påtaglig använder många företag ordet paketering. Det  är ett abstrakt ord som kan leda tanken åt många håll. Här är några aspekter av ordet att ta hänsyn till när paketering diskuteras.

Intern effektivitet.  Tjänsteföretaget vinner på att standardisera sina rutiner och processer. Att inte uppfinna hjulet varje gång. Att ha gemensam syn på vad tjänsten innehåller och former och ramar för hur den produceras och levereras.  Vi kallar detta för intern paketering och den bör omfatta både innehåll och form. Med en liknelse vid lego kan vi kalla detta för att komma överens om vilka legobitar företaget har att bygga med.

Extern begriplighet. Vid kvalificerad tjänsteförsäljning är de interna legobitarna inget att visa upp för en kund. Red istället ut kundens situation (se behovsanalys) och paketera ett erbjudande till samarbete. Tänk tanken att legobitarna nu ska sättas samman till det paket, den modell, kunden behöver. Vi kallar detta extern paketering  och här beskrivs hur kunden får möjlighet att ta del av tjänsterna. Denna paketering liknar mer en projektplan och innehåller förslag till datum, inblandade personer mm.

Prissättning. Vid osynliga tjänster är priset en av de saker som kunden upplever mycket påtagligt. Sättet som priset är satt kan därför också sägas vara en del av paketeringen. Läs mer om fem sätt att prissätta (och paketera) tjänster under sätta pris.

Boka en föreläsning för direkt nytta och nöje! Eller en kurs för ökad färdighet och förmåga!