Skip to content

Kunna lyssna

Kunna lyssna

Att ställa frågor är viktigt och bra. Det vet alla som möter kunder. Men så kommer det ett svar också. Då är det viktigt att lyssna. Det vet också alla som har samtalet som verktyg i sitt arbete. Så du öppnar öronen och lyssnar. Men vad är det du ska höra och lägga märke till i allt prat?

Vad lyssnar du efter?

Det finns oändligt mycket att lyssna efter i ett samtal. Fakta och sakförhållanden. Känslor och uppfattningar. Ordens språk och kroppens språk. Dolda budskap, extra budskap, känsliga budskap. Det som kanske inte kan eller får sägas högt. Ett samtal är oändligt komplext och sker på många nivåer. En del uttalade, andra outtalade.

Ord och stämningar bildar mönster som du kan träna dig i att höra.  Att lära sig höra dem handlar om att träna sitt gehör. När du blir bättre på att höra kan du höra vad de vill höra. Gör du det blir det enklare för andra att i sin tur höra på dig när du lägger fram dina idéer och tankar.

Ett exempel är vilken riktning det är på motivationen. Är din medpart på väg till något eller på väg bort från något? Hur uttrycker hon sig och hur ska du uttrycka dig? Handlar det om att skapa, få och uppnå eller eller om att slippa, ta bort och undvika?

Ett annat mönster rör källa och var någonstans din medpart finner stöd för sitt beslut. Hittar hon det inom sig själv eller blir hon trygg med stöd utifrån? Ska du hänvisa till hennes egen känsla eller till dina referenser? Andra mönster vi fascineras av rör t ex optimism kontra pessimism, reaktiv kontra proaktiv och hur man vill att saker ska göras – vill din medpart ha valfrihet eller följa en procedur?   

Alla dessa mönster har stor betydelse för hur du själv presenterar ditt eget erbjudande och argumenterar för det. Lär dig höra vad de vill höra! 

Boka en föreläsning för direkt nytta och nöje! Eller en kurs för ökad färdighet och förmåga!