Skip to content

Kundvärde

Kundvärde

Kundvärde är kundens svar på frågan: Varför det? Vad får jag ut av det? Vad är värdet med det där du pratar om –  för mig? Att prata kundvärden innebär att du ska prata mindre om vad du själv kan erbjuda och mer om vad den andre kan få ut, uppnå eller undvika.

Upprepa frågan Varför då? Vad ska det leda till? flera gånger varje gång du tänker på något du själv erbjuder.  Eller fråga dina kunder! Varje svar leder er högre upp i ”värdetrappan” och överst har den andre fått ut något eller rent av själv åstadkommit något med din hjälp.

Ett klassiskt exempel på det här resonemanget är Revlons slogan: We produce make-up, but we sell beauty.

Hjälp dina kunder att skapa sig en bild, en beskrivning av den framtida bättre världen, där högt upp i trappan.  I en bättre värld har vi antingen vunnit något som blivit mer, fler, mer eller bättre… intäkter, kunder, hälsa, arbetsglädje, produktivitet, effektivitet. Eller också har vi sluppit något som blivit färre, mindre, försvunnit… kostnader, skador, fel, ohälsa, missnöje, slöseri.

Bry dig mindre om att hitta ett ”rätt sätt” att uttrycka detta värde och mer om hur din kund uttrycker sig. Lyssna, ställ frågor, var nyfiken. Vad får andra ut av det du stoppar in?  Hur beskriver de det? Tänk på att olika kunder kan få ut olika värden – fast du sålde samma sak!

Tänk  också på att olika människor söker olika värden och värderar saker olika. En del söker de värden som kan räknas och mätas, andra värden som mer kan upplevas och kännas och så finns det de som är nöjda bara de nådde sitt eget mål.

Träna dig i att uttrycka värde på flera sätt så att du kan möta dina kunder där de är. Och erbjuda dem de värden de söker.

Boka en föreläsning för direkt nytta och nöje! Eller en kurs för ökad färdighet och förmåga!