Skip to content

Försäljning

Försäljning

När andra pratar om att sälja mer pratar vi om att hjälpa kunder att köpa. Eller att göra sin tjänst köpbar.  Med det menar vi att du ska göra se på allt du gör med kundens ögon.

Vår utgångspunkt är att det är kunden som avgör när det ska bli en affär. Att det är den som lyssnar som avgör när hon blivit övertygad. Att det är den andre som avgör när hon ”köper” vad du säger eller vad du erbjuder.

Kort sagt: att kunder eller vem helst du vänder dig till för att övertyga om något ”köper” dina idéer, tjänster eller produkter när de själva bestämt sig för att göra det. Draget till sin spets; det kanske inte finns någon som säljer något? Det kanske alltid är någon som köper något?

För att hjälpa kunder att bestämma sig för att köpa (en tjänst, en tanke, en produkt) måste du hjälpa dem att:

  • Se och förstå det du ser i form av behov och nytta.
  • Hitta kraft för att förändra det nuvarande.
  • Motivera och förbereda sig själv (och alla andra?) på förändringen.
  • Hitta vägen; för sig själv eller kanske rentav genom en krånglig process kring inköp, budget, ekonomi mm.
  • Hitta förmåga och resurser; i sig själv eller – nu i bästa fall – med hjälp av dig?

Det är därför vi säger: Lyssna först = öka din förmåga att förstå. Prata sedan = öka din förmåga att föreslå.

Boka en föreläsning för direkt nytta och nöje! Eller en kurs för ökad färdighet och förmåga!