Skip to content

Behovsanalys

Behovsanalys

Säkert vet du redan att det är klokt att lyssna först. För att prata sedan. Lätt att säga. Lätt att hålla med om. Svårt att göra.

För att lyssna behöver vi ställa frågor. Visa intresse. Bry oss om. Vara nyfikna. Det vet alla. Men på vad? Vad ska man fråga om? Och direkt därpå kommer nästa svårighet. Hur ska frågan formuleras? Hur väljer man de rätta orden?

Vi tränar köpanalys efter den klassiska sagans dramaturgi. Du finner den i varje spännande berättelse du ser på film eller läser i en bok. Modellen bygger på fyra steg som vi kallar nuläge, dröm, väg och förmåga.

Hur är det och hur ska det gå?
Hur skulle det kunna vara?
Hur ska det gå till?
Hur ska det klaras av?

Om du lärt dig SPIN känner du igen halva modellen; frågor om nuläge (situation och problem) och dröm (inverkan och nytta). Nu lägger vi till vägen för vad hjälper väl drömmar om man inte reder ut hur det ska gå till att nå dem och vad som krävs i form av förmåga för att lyckas? Det vill säga också frågar om hur kunderna ska kunna köpa det man erbjuder.

Vi kallar modellen Sagolik frågeteknik och den är komplett med alla de frågor du behöver. Den fungerar dessutom lika väl i medarbetarsamtalet som kundmötet då den handlar om utveckling.

Roligare och enklare frågeteknik har du aldrig mött!

Boka en föreläsning för direkt nytta och nöje! Eller en kurs för ökad färdighet och förmåga!