Skip to content

Ahredos tankar kring

Ahredos tankar kring

Vi tror på tesen ”Kartan är inte verkligheten”. För oss handlar det därför mindre om dina affärer och din försäljning och mer om dina kunder och deras köp. Vår utgångspunkt är att försöka förstå och utgå från den andres perspektiv. Internt bör man skapa förändring på flera nivåer och sätta motiverande mål. Gentemot kund gäller det bl a att vara köpbar, kunna lyssna och sätta pris.

Vi gillar logik, struktur och röda trådar och sorterar gärna det vi gör i utgångspunkter, modeller och tekniker. Med utgångspunkt menar vi ett synsätt, en värdering eller en uppfattning om hur det ligger till eller bör vara. Utifrån den går vi vidare med olika modeller (metoder) för sätt att tänka eller bete sig i stora drag. Inom dessa finns sedan olika tekniker (färdigheter) för att hantera mer konkreta situationer. Denna logik leder bl a till att de färdigheter vi lär ut vilar tryggt på en värdering och metod och inte bara är idéer och konsulttips ryckta ur sitt sammanhang.

Ett exempel: En utgångspunkt är att det är kunden som avgör om det blir en affär, alltså måste man Vara köpbar. En modell är därför att Förstå kunden först och presentera sedan ett anpassat och köpbart erbjudande. En teknik att träna på är att Kunna se, höra och känna igen språkmönster för att förstå vad som motiverar kunden.

På de övriga sidorna om utgångspunkter kan du läsa mer om våra synsätt och vad som ligger bakom dem.