Skip to content
Hem
Öka förmågan att förstå och föreslå

Leder du en verksamhet som erbjuder komplexa tjänster?

Funderar du över hur man internt organiserar strukturer och motiverar människor?

Hur man mot kund skapar och pekar på värden, ställer frågor och lyssnar, sätter pris och paketerar?

Välkommen att läsa mer eller att ta kontakt.

Britt-Marie Ahrnell

Se våra utgivna böcker

Många lär ut hur man påverkar eller ”säljer”.

Ahredo gör tvärtom
Vi lär ut konsten att hjälpa andra att ”köpa”.

Kort sagt – bli köpbar
Vi lär ut vikten av att ställa frågor, lyssna, sätta rätt pris och paketera.
Ställ frågor och lyssna!